κωνητικός

κωνητικός
κωνητικός, -ή, -όν (Α) [κωνώ]
αυτός που αναφέρεται στην επίχριση με πίσσα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”